Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Inovácia...
Scientix
   Portál Scientix
   O projekte
   Odborný seminár - Matematické vzdelávanie v kontexte STEM
   Program seminára
   Fotografie zo seminára
   Národná konferencia
   Scientix workshop Košice
   Scientix workshop Nitra
   1.webinar
   2.webinar
   Scientix v médiách
   Informačné materiály
   Kontakty
   Ako sa k nám dostanete
   Jazykové workshopy
KEGA -ukončený projekt
Ukončené projekty
Fotogaléria
STEM Discovery Week

Slovenská matematická spoločnosť – sekcia Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a 

Žilinská univerzita v Žiline

usporiadala na odborný seminár

Matematické vzdelávanie v kontexte STEM

vzdelávania a potrieb praxe

Seminár sa konal pod záštitou štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Romany Kanovskej.

Termín konania: 9.február 2016 v čase od 10.00 do 16.00

Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, Aula 2.

Cieľ seminára: Výraz STEM sa používa pre vzdelávanie v odboroch Science,Technology, Engineering a Mathematics. Tieto príbuzné odbory sú chápané ako rozhodujúce pre rozvoj a rast ekonomík. V ostatných rokoch sa aj na Slovensku znižuje záujem o štúdium predmetov a študijných odborov STEM na vysokých školách, čo znamená hrozbu straty konkurencieschopnosti Slovenska s negatívnymi dopadmi na ďalší rozvoj.

Problematika matematického vzdelávania je veľmi široká, preto sa jej chceme systémovo venovať z pohľadu rôznych aspektov. Odborný seminár bude zameraný na matematické vzdelávanie na stredných školách v daných okruhoch:

1.       vzťah požiadaviek univerzít prírodovedného a technického zamerania na absolventa SŠ a reálnych vedomostí na základe Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky a inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu z matematiky,

2.       postavenie matematiky ako maturitného predmetu, zameranie a obsah externej časti maturitnej skúšky.

 

Prezentácie z odborného seminára 

Zhrnutie odborného seminára

Závery a odporúčania z odborného seminára

Abecedný zoznam účastníkov odborného seminára

Fotografie zo seminára

 

Pozvánka (pdf)

Návrhy na diskusiu (pdf)

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA