Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Inovácia...
Scientix
   Portál Scientix
   O projekte
   Odborný seminár - Matematické vzdelávanie v kontexte STEM
   Program seminára
   Fotografie zo seminára
   Národná konferencia
   Scientix workshop Košice
   Scientix workshop Nitra
   1.webinar
   2.webinar
   Scientix v médiách
   Informačné materiály
   Kontakty
   Ako sa k nám dostanete
   Jazykové workshopy
KEGA -ukončený projekt
Ukončené projekty
Fotogaléria
STEM Discovery Week

Zhrnutie odborného seminára

 

Formulácia záverov a odporúčaní z odborného seminára

 

Program 

Rokovanie v pléne

Matematika v dotazníkoch medzinárodných štúdií

     Romana Kanovská, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Aktivity a návrhy Slovenskej matematickej spoločnosti JSMF

     Dušan Šveda,  podpredseda slovenskej matematickej spoločnosti

Koncepcia katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov v kontexte iŠVP

     Petra Fridrichová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu

Maturitná skúška z matematiky – súčasnosť a možnosti jej zmien

     Miroslav Repovský, Národný úsťav certifikovaných meraní vzdelávania

Projekt STEMgo – pripravenosť absolventov stredných škôl pre štúdium na vysokých školách 

     Peter Hockicko,  Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity

Požiadavky na vedomosti z matematiky pre vysoké školy

     Angela Handlovičová, Peter Struk, Stavebná fakulta , Slovenská technická univerzita

O čom diskutujú učitelia matematiky na gymnáziách

Reflexia stretnutí učiteľov matematiky gymnázií Žilinského kraja, Konferencie matematikov v Jasnej a seminárov Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR.

     Jozef Škorupa, Gymnázium M.M. Hodžu Liptovský Mikuláš

 

Diskusia v dvoch paralelných blokoch k daným okruhom

Požiadavky univerzít na absolventa SŠ a reálne vedomosti na základe Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky a inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu z matematiky - učebňa AF 110 Žilinskej univerzity v Žiline

Maturita z matematiky - Aula 2 Žilinskej univerzity v Žiline

       Maturitný test - nepredvídateľnosť alebo vedomé nastavenie parametrov     

     Ladislav Spišiak  

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA