Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Inovácia...
Scientix
   Portál Scientix
   O projekte
   Odborný seminár - Matematické vzdelávanie v kontexte STEM
   Program seminára
   Fotografie zo seminára
   Národná konferencia
   Scientix workshop Košice
   Scientix workshop Nitra
   1.webinar
   2.webinar
   Scientix v médiách
   Informačné materiály
   Kontakty
   Ako sa k nám dostanete
   Jazykové workshopy
KEGA -ukončený projekt
Ukončené projekty
Fotogaléria
STEM Discovery Week

Žilinská univerzita v ŽILINE a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

usporiadali úspešný 

SCIENTIX WORKSHOP  

Nové metódy na  podporu prírodovedného  vzdelávania

  scientix_logo.jpg           

Dátum: 2.10.2015

Miesto konania:  Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra,

 

Program workshopu a prezentácie:                      

10:00 – 10:30      Registrácia účastníkov, občerstvenie

10:30 – 11:15      Scientix – podpora STEM vzdelávania

                            Zuzana Mészárosová, ambasador Scientix, Gabriela  Podolanová, Národný kontaktný bod ŽU

11:15 – 12:15      Hodiny informatiky netradične (programovací jazyk Scratch)  

                            Lýdia Cziriová, Obchodná  akadémia  Levice

12:15 -12:45       prestávka

12:45 -13:45       E‑laboratória – prostredie pre integrované rozvíjanie kľúčových kompetencií žiaka a učiteľa tretieho                                     tisícročia 

                             doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. vedúca Katedry fyziky, PF, Trnavská univerzita 

13:45 -15:45       Projekt Škola na dotyk – Univerzita KF Nitra.

                           Prezentácie využitia tabletov vo vyučovaní matematiky, fyziky, geografie, informatiky, biológie, ekológie                                           a environmentalistiky. Ukážky materiálov a aktivít pripravených pre študentov učiteľstva

                             doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.  a garanti projektu pre jednotlivé predmety z katedier UKF v Nitre

15:45 – 16:00     Vyhodnotenie workshopu

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA