Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Inovácia...
   E-mailová komunikácia
Scientix
KEGA -ukončený projekt
Ukončené projekty
Fotogaléria
STEM Discovery Week

Inovácia a internacionalizácia vzdelávania

– nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore

/ITMS 26110230079/

Aktivita 2.1 –  Podpora medzinárodnej mobility učiteľov a študentov

 

V rámci tohto projektu sa organizujú prípravné jazykové kurzy pre Cambridge English skúšku FCE na úrovni B2 a skúšku CAE na úrovni C1. Z tohto projektu sú hradené poplatky za kurz, lektor, učebné a prípravné materiály.

Prípravný jazykový kurz FCE (úroveň B2) začne 26.2.2015 a pravidelne sa bude konať vo štvrtky od 8:00 do 10:30 v učebni B104 Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (Ulica 1. mája 32 v Žiline). Ukončenie prípravného kurzu sa predpokladá do konca júna 2015.

Prípravný jazykový kurz CAE (úroveň C1) začne 27.2.2015 a pravidelne sa bude konať v piatky od 8:00 do 10:30 v učebni B104 Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (Ulica 1. mája 32 v Žiline). Ukončenie prípravného kurzu sa predpokladá do konca júna 2015.

Prípravný kurz má rozsah 48 hodín a stretnutia bývajú 1x týždenne 3 vyučovacie hodiny, trvanie kurzu je počas 16-tich týždňov. Pokiaľ sa vyučovanie nebude môcť konať kvôli sviatkom, príp. iným dôvodom, tak budú hodiny nahradené v iný deň alebo kurz bude trvať dlhšie.

Účastníkov kurzov nominujú prodekani pre zahraničné vzťahy jednotlivých fakúlt. Nominovaní kandidáti musia prejsť vstupným testovaním. Nominovaní môžu byť študenti a zamestnanci ŽU.

Pre otestovanie jazykovej úrovne kandidátov budeme organizovať vstupné testovanie. Test sa skladá zo 4 častí: Listening, Reading, Use of English a Writing. Test bude trvať 1,5 hod.

Vstupné testovanie sa uskutoční v dňoch 19.2 a 23.2.2015.

  FCE (úroveň B2) CAE (úroveň C1)

Štvrtok

19.2.2015

od 8:00 do 9:30

učebňa B106

od 10:00 do 11:30

učebňa B106

Pondelok

23.2.2015

od 8:00 do 9:30

učebňa B106

od 10:00 do 11:30

učebňa B106

Po zvládnutí vstupného testovania môžu nominovaní nastúpiť do prípravného Cambridge kurzu.

Na konci kurzu sa bude realizovať opätovné testovanie formou tzv. MOCK testu (t.j. simulácia reálnej Cambridge English skúšky).

Po ukončení kurzu sa môže účastník prihlásiť na príslušnú Cambridge skúšku a po jej úspešnom absolvovaní získa medzinárodne uznávaný a doživotne platný certifikát.

Viac informácií na: jazyky@uniza.sk alebo 0918 805 226.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA