Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Inovácia...
Scientix
KEGA -ukončený projekt
   Uskutočnené aktivity
   Hypotézy pedagogického výskumu
   Rámcové odporúčania
   Výstupy projektu
Ukončené projekty
Fotogaléria
STEM Discovery Week

Na základe hlavných zistení je možné postulovať rámcové odporúčania:

1. Využívanie moderných aktuálnych technických prostriedkov. Tradičné formy sú dostatočné, ale mládež vyrastá v aktuálnych podmienkach, orientuje sa v nich lepšie a efektívnejšie. Toto využívanie môže výrazne pozitívne ovplyvniť úspešnosť štúdia. Ide napr. o nasledujúce podporné prostriedky:

-       e-learnig,

-       interaktívne ukážky,

-       výučbové filmy, 3D modely a pod.,

-       rýchla spätná väzba, ktorú moderné technické prostriedky umožňujú (napr. krátke testy po zhliadnutí interaktívnej prezentácie...),

-       blogy, odborné vedecké články, populárne a popularizačné texty, reálne príklady využitia, prípadové štúdie, neúspešné príklady využitia atď.

2. Dostatočne erudované vysvetlenie a objasnenie potreby tradičných foriem výučby (učebnice, skriptá) študentom. Pre mládež „elektronického veku“ je takéto vysvetlenie potrebné – môže prispieť k intenzívnejšej akceptácii danej formy výučby. 

3. Apel na pochopenie učiva v zmysle praktických konkrétnych príkladov využitia. Overenie pochopenia je možné realizovať taktiež v zmysle praktického využitia – aplikácie, funkčnosti, obhajoby na základe relevantných referencií a pod.

4. Diskusia ohľadne učiva, vedomostí, ich využitia a uplatnenia. Možnosť hlbšieho pochopenia, možnosť upozorniť na ďalšie zdroje informácií.

5. Využívať diferencované zdroje informácií – ich vhodná kombinácia. Napr. učebnica, interaktívny model, odborné články na internete, populárno-vedecké články na internete, príklady využitia...

6. Pri overovaní vedomostí dbať na pochopenie v zmysle praktického využitia naštudovaných informácií.

7. Dostatočne vysvetliť hodnotu variabilných a diferencovaných informácií. Naučiť študentov kombinovať informácie z viacerých relevantných zdrojov.

8. Využívať polemiku s informáciami v zmysle podpory hľadania vlastného názoru študenta. Aj niektoré vedecké školy môžu byť vo vzájomnom protiklade – vylučovať sa. Takéto informácie nutne vytvoria polemiku – nútia hľadať argumenty na podporu určitého riešenia, názoru... 

9. Dôsledne dbať na relevanciu informácií. Využívať iba relevantné zdroje, nepripúšťať žiadne nerelevantné, neoverené, skreslené alebo nedôveryhodné zdroje.  

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA