Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Inovácia...
Scientix
KEGA -ukončený projekt
   Uskutočnené aktivity
   Hypotézy pedagogického výskumu
   Rámcové odporúčania
   Výstupy projektu
Ukončené projekty
Fotogaléria
STEM Discovery Week

Nástrojom pedagogického skúmania bol test čitateľskej gramotnosti. Išlo o overujúci test, ktorý overuje mieru čitateľskej gramotnosti študentov. Výsledok testu konkrétneho študenta sa neporovnáva s výsledkom testu iných žiakov, resp. zámerom testu nie je usporiadať študentov podľa dosiahnutého výkonu, ale u každého diagnostikovať úroveň stavu rozvoja čitateľských zručností meranej podľa pripravenej a definovanej škály.

Pre naše skúmanie boli stanovené nasledovné hypotézy mapujúce rôzne závislosti čitateľskej gramotnosti na rozličných sociologických indikátoroch.

Hypotéza 1: Úplnosť/neúplnosť rodiny má vzťah k čitateľskej gramotnosti a to: úplnosť rodiny – lepšie výsledky a naopak neúplnosť – horšie výsledky.

Hypotéza 2: Vzdelanie rodičov má vzťah k čitateľskej gramotnosti a to: vyššie vzdelanie – lepšie výsledky a naopak nižšie vzdelanie – horšie výsledky.

Hypotéza 3: Ekonomická závislosť/nezávislosť má vzťah k čitateľskej gramotnosti a to: vyššia závislosť na rodičoch v tomto zmysle predstavuje viac času na štúdium ako aj viac voľného času – čiže výsledky v testu budú lepšie a naopak.

Hypotéza 4: Počet prečítaných kníh má vzťah k čitateľskej gramotnosti a to: väčší počet prečítaných kníh znamená lepšie výsledky.

Hypotéza 5: Počet kníh v knižniciach má vzťah k čitateľskej gramotnosti a to: väčší počet kníh v knižniciach znamená lepšie výsledky.

Hypotéza 6: Návšteva knižníc ma pozitívny vzťah čitateľskej gramotnosti a to intenzívnejšia návšteva knižnice - lepšie výsledky.

Hypotéza 7: Sledovaniespravodajstva má pozitívny vplyv na čitateľskú gramotnosť.

Hypotéza 8: Ovládanie cudzieho jazyka/jazykov má vzťah k čitateľskej gramotnosti a to: vyššia úroveň ovládania cudzieho jazyka - lepšie výsledky a naopak.

Hypotéza 9: Aktuálne najvyššie dosiahnuté vzdelanie má vzťah k čitateľskej gramotnosti. Vyššie vzdelanie predstavuje nutnosť intenzívnejšieho štúdia – teda aj pochopenia daných skutočností a naopak.

Hypotéza 10: Spokojnosť so štúdium na ŽU nemá vzťah k čitateľskej gramotnosti.

Hypotéza 11: Vek, pohlavie a región bydliska nemajú vzťah k čitateľskej gramotnosti.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA