Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre FEIT
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

Preparation courses for university study - English version 

 

1. Semestrálne jazykové kurzy slovenského jazyka A2 – B1

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: január – jún (27.1. – 26.6.2020) s 2 týždňami prázdnin

Rozsah: 370 vyučovacích hodín

Intenzita: 4 hodiny /denne; 4 dni v týždni + 2,5 hod./1 deň

Počet frekventantov: 5 - 10

Profil absolventa: Frekventant rozumie, dorozumie sa a konverzuje v rámci štandardných situácií a tematických okruhov v akademickom a univerzitnom prostredí, ako aj vo voľnom čase. Napíše jednoduchý text na témy, ktoré sú mu blízke, vie opísať zážitky, udalosti, ambície, vyjadriť názory a plány, stručne udáva dôvody vysvetlenia. Vedie aj jednoduchý telefonický rozhovor. Osvojil si základnú odbornú terminológiu vo svojom odbore štúdia podľa zamerania a ovláda typické jazykové, štylistické a syntaktické štruktúry odborného slovenského jazyka.

Cena:     740 € + DPH (888 €) – 5 študentov

            700 € + DPH (840 €) – 6-10 študentov

            V cene je započítaný aj učebný materiál

 

2. Intenzívny jazykový kurz slovenského jazyka A1 - začiatočník

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: júl – august 2020 (6.7. – 21.8.2020)

Rozsah: 200 vyučovacích hodín

Intenzita: 40 dní, 5 hodiny /deň (od 8,00 hod. do 12,30 hod.)

Počet frekventantov: 5 - 10

Profil absolventa: Frekventant po absolvovaní aktívne používa bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných potrieb obmedzeného charakteru, dokáže viesť jednoduchú komunikáciu aj v univerzitnom prostredí. Dorozumie sa v bežných komunikačných situáciách v oblastiach moje štúdium, môj denný program, voľný čas, cestovanie, zdravie a stravovanie. Dokáže písať jednoduché maily, odkazy a sms správy.

Cena:     460 € + DPH (552 €) – pre 5 študentov

              440 € + DPH (528 €) – 6-10 študentov

              V cene je započítaný aj učebný materiál

 

3. Ročný kurz

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

Termín: 20.9.2020 – jún 2021

Forma: intenzívny kurz

Rozsah: 660 vyučovacích hodín - cca 27 týždňov

Intenzita: 5 hodín /deň (od 9,00 hod. do 12,30 hod.)

Cena:     1 254 € + DPH (1 500 €) – 5 študentov

            1 120 € + DPH (1 340 €) – 6-10 študentov

            V cene je započítaný aj učebný materiál

 

4. Semestrálne jazykové kurzy slovenského jazyka pre riadnych študentov UNIZA – Slovenčina ako odborný cudzí jazyk úroveň B1 – B2

Termín: zimný a letný semester

Rozsah: 48 vyučovacích hodín / semester

Intenzita: 4 hodiny /týždenne

Cena: zdarma

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA