Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre FEIT
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

The objective of Slovak language course for Erasmus students is to provide students with:

- Linguistic aspects – students will be able to handle basic communication skills in everyday life situations as well as at the university, emphasis will be on practical use - interactive communication, not grammar.

- Intercultural aspect – our team of Slovak language teachers will  present Slovakia as a country of high cultural diversity, rich history, traditions and natural beauty  (video and audio input will be widely used), some classes will be taught in venues other than university campus  (stanica  Zariečie, Artforum bookstore, Budatín Castle, Strečno castle – to be specified later according to availability)

- Human aspects -  our priority is to be helpful to students with orientation both at the university as well as in the city of Žilina,to assist them with socialization, to solve practical problems which can arise etc.

All Erasmus students are warmly welcome !
 

ERASMUS I - TOPICS:

1.       Pozdravy, predstavovanie  - Introduction. Greetings. 

2.       Rodina. Priatelia. Formulár, osobné údaje  – My family. Friends. Filling in a form. Personal data.

3.        V reštaurácii. Prosím si .... - In a restaurant. I´d like ..... 

4.       Orientácia.Cestovanie MHD. Kde je...?  - Getting around. Public transport. Where is…?

5.       Jedlo. Mám rád  ... – Food. I like ....

6.       Univerzita. Denný program. Koľko je hodín.  - The university. Daily programe. What is the time?

7.       Nakupovanie, služby (pošta, banka..).  – Shopping. Services.

8.       Problémy, problémy.   - Problems of everyday life. My computer is broken. The lift           isn´t working.

9.       U lekára. Časti ľudského tela.  - At the doctor´s. Parts of human body.

 

ERASMUS II TOPICS:

1.       Predstavovanie, moja univerzita a moja krajina 

          Let me introduce myself, my university and my country

2.       Môj obľúbený herec, spevák, autor...........Adjektíva – rod

          My favourite actor, singer, author......

3.       Problémy na internáte – nesvieti svetlo, nefunguje elektrika, okno je rozbité, voda tečie...

          Problems at the dormitory – light isn´t working, there is no electricity, wi-fi signal, window is broken, water tap is leaking

4.       Čo robíš?   Verbá – časovanie

          What are you doing?  

5.       Orientácia po meste  - Ako sa dostanem do fitcentra Fit up? Cestovanie MHD, vlakom, autobusom

          Getting around – How can I get to fitness club Fit up?, travelling by public transport, train, bus

6.       Na univerzite - Kedy musím odovzdať zadanie ? Aké predmety si môžem zapísať ? Kedy sa končí semester ?                         Koľko kreditov môžem  dostať  za...   Modálne slovesá, príslovky frekvencie 

          University – What is the deadline for my assignment? What subjects can I enrol for? How many credits can I get for ...?

7.       Nakupovanie  -  projekt:   Koľko čo stojí? Minulý čas

          Shopping  - How much is ....? Past tense

8.       Schôdzka naslepo  - Mám rád .... Akuzatív

          Blind date – I like....        

9.       Ako používame počítač ?

          How does a PC work?

10.     Čo budeme robiť cez víkend?       Budúci čas

          What are we going to do at the weekend?

11.      Cestujeme po Slovensku – v hoteli na recepcii, na železničnej stanici, v múzeu

          Travelling around Slovakia – at the hotel reception, at the train station, in a museum.....

12.      Na pošte, V banke

          At the post office, In the bank

13.      U lekára

          At the doctor´s

 

STUDENTS´S MATERIALS:        handouts prepared by lectors

EXAM REQUIREMENTS:     final test (min 60%) + oral exam (syllabus corresponding to the conversational topics)

                                           Students will be awarded 3 ETCS credits after successful completion of the course.

TEAM OF LECTORS:           Mgr. Andrea Záhorcová Gavláková, Mgr.Zdenka Kremeňová, Mgr.Janka Trnovcová

DATES of Slovak language courses: will be available at the beginning of winter semester 2017/18

For more information jazyky@uniza.sk

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA