Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre FEIT
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

VÝCHODISKOVÁ ÚROVEŇ pre výučbu cudzieho jazyka na všetkých fakultách Žilinskej univerzity je ukončená úroveň B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Všetci študenti 1.ročníka bakalárskeho štúdia absolvujú po zápise on-line test z anglického alebo nemeckého jazyka na stanovenie ich aktuálnej úrovne jazykových kompetencií.

  • Ak úroveň jazykových kompetencií študenta podľa vstupného testovania dosiahne úroveň ukončenej B2 resp. C1, má možnosť absolvovať niektorú z medzinárodných skúšok v Autorizovanom centre pre Cambridge English jazykové skúšky. Aktuálnu ponuku spolu s ďalšími informáciami nájdete tu.

CIEĽOVÁ ÚOVEŇ jazykových vedomostí a komunikačných schopností po ukončení výučby cudzieho jazyka na všetkých fakultách Žilinskej univerzity je ukončená úroveň B2 doplnená o ODBORNÝ cudzí jazyk pre pokročilých. Ich úroveň absolvent výučby preukáže prostredníctvom priebežných a záverečných skúšok definovaných v požiadavkách pre študentov jednotlivých fakúlt.

Popis úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky:

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA