Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov ŽU
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre EF
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Výučba pre FHV
   Fakultný tím
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

Vážení študenti,

dotazník mapujúci kvalitu výučby odborného cudzieho jazyka môžete vyplniť tu.

Platobné inštrukcie k úhrade učebnice

Kniha : Complete First  SB + WB

CENA:   27 EUR

Číslo účtu IBAN: SK31 8180 0000 0070 0016 6707

Variabilný symbol: 4200

Do poznámky / správy pre príjemcu  uveďte Vaše  meno a názov knihy.

 

Doklad o platbe (výpis z internetbankingu, konfirmáciu, printscreen  atď.) nám, prosím, predložte pri prevzatí kníh.

Knihy si môžete prevziať na Ústave celoživotného vzdelávania ŽU, ul. 1. mája 32 (areál fakulty FBI), kancelária MB 103 na 1. poschodí v čase 8:00 – 15:30, mobil: 0918 805 226.

 

Vstupné testovanie študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia - št. program MEDIAMATIKA

Vážení študenti,

do eVzdelávania, v ktorom je zverejnený Váš vstupný test, sa môžete prihlásiť len na základe mena a hesla vygenerovaného pri vydaní preukazu študenta resp. jeho validácii.

Postup:

1. na internetovej stránke Žilinskej univerzity www.uniza.sk, kliknite na eVzdelávanie

2. prihláste sa Vašim menom a heslom

3. v zimnom semestri si vyberte ľubovoľný predmet, za ktorým máte ikonku e-vzdelávania a kliknite naň (vyzerá takto ). Dostanete sa do prostredia e-learningu Žilinskej univerzity.

4. vľavo si nájdite položku "Moje kurzy" a kliknite naň.

5. objaví sa Vám zoznam Vašich predmetov. Nájdite si "FHV vstupný test" a kliknite.

6. vyplňte testy - vstupný test a test z odborného jazyka 

7. všetky informácie o priebehu testu dostanete po kliknutí naň. Pozor, máte len jeden pokus !

8.  po vyplnení testu dostanete okamžitú spätnú väzbu o úrovni Vašich znalostí z anglického alebo nemeckého jazyka. 

9. v prípade, že aj napriek splneniu všetkých krokov uvedených vyššie nebude jazykový test pre Vás prístupný, kontaktujte, prosím, mailom p. Ing. Malackého peter.malacky@uikt.uniza.sk, pričom do kópie mailu (CC - kópia) uveďte mailovú adresu petra.laktisova@uniza.sk

Váš test je dostupný do 20.októbra 2016 do 23:59 hod.

Veľa šťastia

Fakultný tím.

 

 

30 - hodinový intenzívny kurz anglického jazyka pre študentov Mediamatiky

Obsahová náplň:

1.     Tenses: Present Simple and Continuous, Past Simple and Continuous, Present Perfect Simple and Continuous,

        Future tenses

2.     Verb patterns

3.     Modal verbs

4.     Prepositions

5.     Comparatives and superlatives

6.     Conditionals

7.     Relative clauses

8.     Passives

9.     Collocations

10.   Linking devices

Rozsah: 30 hod. (5 dní x 6 vyuč.hod.) so začiatkom od 8:45 hod.

Maximálny počet študentov v skupine: 12

Cena kurzu: 35 €

Učebné materiály: handouty

Informácie ku platbe za intenzívny kurz anglického jazyka

Číslo účtu: 7000166707/8180 (IBAN: SK31 8180 0000 0070 0016 6707)

Variabilný symbol: 4200

Do poznámky, prosím, uveďte svoje meno, Mediamatika.

Na e-mail: jazyky@uniza.sk nám, prosím, pošlite doklad o platbe (výpis z internetbankingu, printscreen, scan, atď.). Ak chcete vystaviť faktúru, poprosím Vás realizovať najskôr platbu bankovým prevodom, poslať nám Vaše fakturačné údaje a na základe prijatej platby Vám bude vystavená faktúra. Prípadne je možné platiť poštovou poukážkou na hore uvedený účet.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA