Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre FEIT
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
   Obsahová schéma jazykového vzdelávania FRI
   Fakultný tím
   Uznanie skúšky AJ/CJ - Ing. štúdium
   Info pre študentov prestupujúcich na iný odbor
   Info pre opakujúcich študentov
   Informácie ku skúškam z jazykov Bc. / Ing.
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

Prípravný kurz na skúšku z jazyka anglického pre 2. ročník inžinierskeho štúdia a prax

Špecializácia: Informatici a Manažment

Začiatok výučby: od 15.2.2017 - viď harmonogram

Rozsah: 20 vyučovacích hodín, 2 vh týždenne po dobu 10 týždňov

Počet študentov v skupine: 8 - 15

Miesto konania: FRI

Cena: 49 EUR

Účasť na kurze bude tvoriť 10% známky zo skúšky.

Harmonogram výučby:

INFORMATICI    Streda          8:00 - 10:00   Začiatok výučby 15.2.2017    Prihláška

                       Pondelok     10:00 - 12:00   Začiatok výučby 20.2.2017    Prihláška

 

MANAŽMENT     Streda         12:00 - 14:00   Začiatok výučby 15.2.2017    Prihláška

                       Pondelok      10:00 - 12:00   Začiatok výučby 20.2.2017    Prihláška

NÁPLŇ KURZU PRE 2.ROČNÍK INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA FAKULTA FRI – ODBOR INFORMATICI

NÁPLŇ KURZU PRE 2.ROČNÍK INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA FAKULTA FRI – ODBOR MANAŽMENT

 

Prípravný kurz na skúšku z jazyka nemeckého pre 2. ročník inžinierskeho štúdia a prax

Odbor: Informačný manažment

Začiatok výučby: 16.2.2017

Rozsah: 20 vyučovacích hodín, 2 vh týždenne po dobu 10 týždňov

Počet študentov v skupine: 8 - 15

Miesto konania: FRI

Cena: 49 EUR

Účasť na kurze bude tvoriť 10% známky zo skúšky.

Výučba:  Štvrtok    12:00 - 14:00   Začiatok výučby 16.2.2017     Prihláška

NÁPLŇ KURZU PRE 2.ROČNÍK INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA FAKULTA FRI – ODBOR INFORMAČNÝ MANAŽMENT

Uzávierka prihlášok je do 8.2.2017

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA