Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre FEIT
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
   Obsahová schéma jazykového vzdelávania FRI
   Fakultný tím
   Uznanie skúšky AJ/CJ - Ing. štúdium
   Info pre študentov prestupujúcich na iný odbor
   Info pre opakujúcich študentov
   Informácie ku skúškam z jazykov Bc. / Ing.
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

Uznanie skúšky -  Ing. štúdium fakulta FRI

Študent v rámci Ing. štúdia absolvoval

  • minimálne jeden semester v rámci ERASMU v krajine, kde vyučovacím jazykom bola angličtina
  • študent predloží kópiu Temporary Transcript dosiahnutých výsledkov v daných predmetoch
  • Transcript by mal obsahovať grade point average  – priemer známok
  • zapísaná známka z jazyka bude zhodná s dosiahnutým priemerom známok – grade point average
  • v prípade nesúhlasu študenta s priemernou známkou, študent absolvuje písomný test v LS a bude mu zapísaná známka z testu

 

Záujemcovia o uznanie skúšky AJ Ing./CJ Ing. kontaktujte koordinátorku Mgr. Janu Malchovú, miestnosť AC113, kl.6168, mail: malchova@uniza.sk.

 

 

OZNAM - KONTAKTY

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom výučby voliteľných jazykov na fakulte FRI

kontaktujte Mgr. Janu Malchovú (041/513 6168, malchova@uniza.sk).

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom platených jazykových kurzov, certifikátov

a platenej výučby iných jazykov (FJ, ŠJ, RJ, TJ...)

kontaktujte Mgr. Gabrielu Vyletelovú (041/513 5042, gabriela.vyletelova@uniza.sk).

 

NÁKUP UČEBNÍC

English for ICT Studies 

Cena: 39 EUR

Číslo účtu IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778

Variabilný symbol: 8400

Do poznámky, prosím, uveďte svoje meno a názov knihy.

Učebnica je dostupná na ÚCV ŽU, Ul. 1. mája 32 (areál FBI), budova B, 1. poschodie, č. kancelárie 103, v čase 8:00 - 15:00. Kontakt na mobil: 0918 805226

Pri prebratí knihy nám, prosím, predložte doklad o platbe (printscreen, scan, atď.). Na základe prijatej platby Vám musí byť vystavená faktúra. Faktúra sa vystavuje na meno a adresu - prosíme o zaslanie Vašej adresy na: jazyky@uniza.sk hneď ako vykonáte úhradu. Faktúru Vám odovzdáme pri prebratí učebnice alebo neskôr. 

 

Business Benchmark Pre-intermediate to Intermediate

alebo

Business Benchmark Upper-Intermediate

Cena: 23 EUR

Číslo účtu IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778

Variabilný symbol: 8400

Do poznámky, prosím, uveďte svoje meno a názov knihy.

Učebnica je dostupná na ÚCV ŽU, Ul. 1. mája 32 (areál FBI), budova B, 1. poschodie, č. kancelárie 103, v čase 8:00 - 15:00. Kontakt na mobil: 0918 805226

Pri prebratí knihy nám, prosím, predložte doklad o platbe (výpis z internetbankingu, printscreen, scan, atď.). Na základe prijatej platby Vám musí byť vystavená faktúra. Faktúra sa vystavuje na meno a adresu - prosíme o zaslanie Vašej adresy na: jazyky@uniza.sk hneď ako vykonáte úhradu. Faktúru Vám odovzdáme pri prebratí učebnice alebo neskôr. Prípadne je možné platiť poštovou poukážkou na hore uvedený účet.

 

Cambridge International AS and A Level IT: Coursebook with CD-ROM. (informatika+PI)

Po nazberaní viacerých záujemcov pre hromadnú objednávku (kvôli počtu kusov) kontaktovať ÚCV Ul. 1. mája 32 (areál FBI), budova B, 1. poschodie, č. kancelárie 103, v čase 8:00 - 15:00. Kontakt na mobil: 0918 805226
 

 

 

 

 

Povinné testovanie 1. roč. FRI - Feedback

Vážení študenti,

na základe Vášho bodového skóre v moodle teste Vám podľa stanovenej bodovacej škály zasielame nasledovný oznam s odporúčaniami:

 0-20 bodov vrátane V našom Moodle teste ste dosiahli skóre (známku) v rozmedzí od 0-20 bodov vrátane. Toto hodnotenie nespĺňa podmienky na zapísanie si a absolvovanie voliteľného predmetu JA/JN  zameraného na výučbu odborného jazyka. Preto Vám odporúčame prihlásiť sa na kurz jazyka na ÚCV, pre dosiahnutie úrovne všeobecného jazyka aspoň A2-B1 podľa SERR – (kurzy Starter/Elementary). Info ku kurzom nájdete tu: http://ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=3&ur2=14&ur3=0

Poznámka: SERR = Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

 

21-30 bodov vrátane V našom Moodle teste ste dosiahli skóre (známku) v rozmedzí od 21-30 bodov vrátane. Môžete si zapísať voliteľný predmet  JA/JN zameraný na výučbu odborného jazyka. Odporúčame Vám prihlásiť sa na kurz jazyka na ÚCV, za účelom zdokonalenia si konverzácie vo všeobecnom jazyku, na úrovni B1/B2 podľa SERR (konverzačné kurzy/kurzy Pre-intermediate/Intermediate/Upper-intermediate). Info ku konverzačným kurzom tu: http://ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=3&ur2=14&ur3=0

Poznámka: SERR = Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

 

31-50 bodov vrátane. V našom Moodle teste ste dosiahli skóre (známku) v rozmedzí od 31-50 bodov vrátane. Môžete si zapísať voliteľný predmet  JA/JN zameraný na výučbu odborného jazyka. Na základetohto vysokého hodnotenia Vám odporúčame absolvovať certifikovanú skúšku Cambridge/Goethe na ÚCV (úroveň C1 podľa SERR). Môžete využiť aj možnosť absolvovať prípravný kurz ku skúškam. Info ku skúškam Cambridge tu: http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=6&ur2=206&ur3=0Info ku skúškam Goethe tu:http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=6&ur2=207&ur3=0                                               

 

Poznámka: SERR = Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA