Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre FEIT
Výučba pre SjF
   Fakultný tím
   Aktuality
Výučba pre FRI
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

 

PhDr. Daniela Sršníková

koordinátor tímu

tel.: 513 6157

e-mail: daniela.srsnikova@uniza.sk

číslo kancelárie: AC 115
PhDr. Petra Laktišová

tel.: 513 6157

e-mail: petra.laktisova@uniza.sk

číslo kancelárie: AC 115
Mgr. Albert Kulla, PhD.

tel.: 513 6187

e-mail: albert.kulla@uniza.sk

číslo kancelárie: AC 121
Mgr. Júlia Bolečková

tel.: 513 6157

e-mail: julia.boleckova@uniza.sk

číslo kancelárie: AC 115

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA