Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre EF
Výučba pre SjF
   Fakultný tím
   Aktuality
Výučba pre FRI
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

POVINNÉ vstupné testovanie jazykových kompetencií študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia

Vážení študenti,

do eVzdelávania, v ktorom je zverejnený Váš vstupný test, sa môžete prihlásiť len na základe mena a hesla vygenerovaného pri vydaní preukazu študenta resp. jeho validácii.

Postup:

1. Na internetovej stránke Žilinskej univerzity www.uniza.sk kliknite na eVzdelávanie.

2. Prihláste sa pod Vaším menom a heslom.

3. V zimnom semestri si vyberte ľubovoľný predmet, za ktorým máte ikonku e-vzdelávania a kliknite naň (vyzerá takto ). Dostanete sa do prostredia e-learningu Žilinskej univerzity.

4. Kliknite na položku DOMOV.

5. Objaví sa Vám zoznam Vašich predmetov. Nájdite si "SjF jazykový test" a kliknite naň.

6. Vyplňte testy - vstupný test a test z odborného jazyka. 

7. Všetky informácie o priebehu testu dostanete po kliknutí naň. Pozor, máte len jeden pokus!

8. Po vyplnení testu dostanete okamžitú spätnú väzbu o úrovni Vašich znalostí z anglického alebo nemeckého jazyka. 

V prípade, že aj napriek splneniu všetkých krokov uvedených vyššie nebude jazykový test pre Vás prístupný, kontaktujte, prosím, mailom p. Ing. Malackého peter.malacky@uikt.uniza.sk

 

VÁŠ TEST je dostupný v termíne 22.10.2018 - 25.11.2018

 

Nenechávajte si vykonanie testu na poslednú chvíľu! Fakultný tím Vám praje veľa šťastia.

Pozor! Vstupné testovanie je určené LEN pre študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia. 

 

Koordinátorka pre Strojnícku fakultu: daniela.srsnikova@uniza.sk

 

 

Vážení študenti, DOTAZNÍK mapujúci kvalitu výučby odborného cudzieho jazyka môžete vyplniť tu.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA