Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Vademecum vzdelávania na ÚCV
Partneri
Fotogaléria
Kontakt
Kde nás nájdete

Adresa: Ulica 1. mája 32 (areál Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA)
              010 26 Žilina
 
e-mail: ucv@uniza.sk
 
RIADITEĽKA ÚCV UNIZA
Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.
kancelária MB109, AC18
tel.: 041/513 5041; 513 6150; 0905/780 396
 
SEKCIA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
 
Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky
Ing. Monika Pilcová
kancelária MB110
tel.: 041/513 5044; 0918/805 226
 
Univerzitná škola jazykov
Mgr. Gabriela Vyletelová
kancelária MB103
tel.: 041/513 5042; 0918/805 226
 
Mária Nováková
kancelária MB103
tel.: 041/513 5042
 
Univerzita tretieho veku
Ing. Janka Sňahničanová
kancelária MB006 (prízemie)
tel.: 041/513 5043; 0918/971 108
 
PhDr. Ľubica Mindeková
kancelária MB006 (prízemie)
tel.: 041/513 5043; 0918/971 108
 
Ing. Martina Kardošová Kapitulíková
kancelária MB006 (prízemie)
tel.: 041/513 5057; 0918/971 108
 
SEKCIA ODBORNÝCH PROGRAMOV
Mgr. Jana Trabalíková, PhD.
kancelária MB006 (prízemie)
tel.: 041/513 5057
 
 
Bc. Gabriela Tomašcová
kancelária MB109
tel.: 041/513 5044; 0905/447 188
 
SEKCIA CUDZÍCH JAZYKOV
Mária Chabadová (sekretariát SCJ ÚCV)
PaedDr. Lenka Môcová
Mgr. Beáta Hajasová
Mgr. Janka Trnovcová
PhDr. Zuzana Ondráčková, PhD. - MD
Mgr. Daniela Sršníková, PhD.
Mgr. Barbora Honnerová, PhD.
PhDr. Petra Laktišová
Mgr. Jana Lopušanová
Mgr. Andrea Záhorcová Gavláková
Mgr. Marek Valica
Mgr. Albert Kulla, PhD.
Mgr. Katarína Pankuchová, PhD.
PhDr. Gabriela Boldizsárová
Mgr. Gabriela Chalupianska
Mgr. Mária Jambrichová
Mgr. Oľga Kissová
Mgr. Jana Malchová
Mgr. Lucie Němečková
Mgr. Marta Stáreková
Mgr. Jana Kišová, PhD.
Mgr. Júlia Bolečková
Mgr. Elsheba Akinyi
Mgr. Soňa Záňová
Zane Mark Zanner

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA