Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter

     
Univerzitná škola jazykov
Komunikovať s ľahkosťou, plynulo
a presvedčivo rozprávať. Vo všetkých
hlavných jazykoch sveta. Môžete sa to naučiť. Rýchlo a efektívne.
S univerzitnou školou jazykov.

Viac sa dozviete tu.
Univerzita tretieho veku
Univerzita tretieho veku Žilinskej
univerzity prispieva ku skvalitneniu
života jednotlivcov, poskytuje
občanom i vo vyššom veku priestor
pre uspokojovanie túžby po poznaní
a odborných vedomostiach.

Viac sa dozviete tu.
Sekcia odborných programov
Sekcia odborných programov
organizuje vzdelávanie
v oblasti inžinierskej
pedagogiky pre vysokoškolských
učiteľov a doktorandov UNIZA.

Viac sa dozviete tu.
     

Poslaním Ústavu celoživotného vzdelávania je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých etapách života a zabezpečovať komplexné služby v oblasti ďalšieho vzdelávania. Jeho činnosť vychádza z odborného zázemia Žilinskej univerzity, so spolupráce s partnermi a odborník mi z praxe. Jeho dlhodobým cieľom je budovať pracovisko poskytujúce komplexné vzdelávacie a poradenské služby, vytvárať a inovovať portfólio jazykových, odborných a záujmových programov sledujúcich najnovšie vývojové trendy a potreby praxe, podporovať medzinárodnú spoluprácu vo všetkých svojich štruktúrach a stimulovať seniorov v ďalšom vzdelávaní. Ponúkané vzdelávacie programy a kurzy sú realizované čo najbližšie k učiacim sa, s podporou prostriedkov informačných a komunikačných technológií.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA